Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Kim jest deweloper?, cz. II (ost.)

Dariusz Trojanowski

Potocznie deweloper najczęściej kojarzony jest z firmą budującą mieszkania na sprzedaż. W polskiej literaturze pojęcie „dewelopera”, również nie jest jednoznacznie przedstawiane. Z tego względu w...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. I

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; dalej: GospNierU) w art. 180 stanowi, że usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami polegają na...