Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Spada poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne

Wartość globalnych inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2008 r. wyniosła 435 mld USD, co stanowi spadek o 59% w stosunku do rekordowego wyniku 1.050 mld USD, osiągniętego w 2007 r. To najniższa...

Licencja zarządcy nieruchomości w nowej rzeczywistości

Bibianna Paluch-Koźmińska

Dotychczasowe uregulowania prawne w zakresie nadawania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości przestały obowiązywać na początku 2008 r. Minister Infrastruktury swoim rozporządzeniem z dnia...

Rzeczoznawstwo majątkowe a dzisiejsze rynki nieruchomości

Andrzej Hopfer

Światowy kryzys finansowy i wynikające z niego konsekwencje dla rynku nieruchomości sugerują potrzebę zastanowienia się nad związkiem tych zjawisk z działalnością rzeczoznawców majątkowych. Tematyce...