Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Pozytywne myślenie a pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami wymaga posiadania określonego zasobu wiedzy interdyscyplinarnej (z dziedziny ekonomii, prawa, socjologii, psychologii) oraz wypracowania metod...

Nieruchomości komercyjne

Wiesław Kietliński, Cezary Woźniak

W literaturze przedmiotu często przywoływane jest pojęcie nieruchomości komercyjnej. Pojęcie to, choć teoretycznie proste, budzi jednak w praktyce istotne wątpliwości i wymaga wyjaśnienia. W...

Mały czy WIELKI?

Jan Krzysztof Pięta

Tytułowe pytanie nasunęło mi się w chwili gdy zasiadłem do komputera, aby po raz kolejny napisać artykuł na „naszą” stronę w „Nieruchomościach C.H Beck”. Pisząc słowo „naszą” użyłem cudzysłowu i nie...