Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Ekstensywność oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości

Krzysztof Gradkowski

W najogólniejszym przypadku oznaczona wartość szacunkowa danej nieruchomości obarczona jest pewną tolerancją i dokładnością szacowania. Wynika to z samej istoty szacowania, czyli przybliżonego...