Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Wojciech Nurek

W dniach 9-11.9.2004 r. odbyła się w Rzeszowie XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. „Refleksje nad zawodem Rzeczoznawcy Majątkowego w Unii Europejskiej - Nadzieje i zagrożenia”. Z...

Profesjonalny zarządca, a pozyskanie środków z UE

Maciej Tertelis

Jednym z głównych programów precyzujących zasady wykorzystania pomocy unijnej w rozwoju regionalnym naszego kraju w latach 2004-2006 jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (w...

Statystyka matematyczna w wycenie nieruchomości, cz. I

Mirosław Chumek, Arkadiusz Iwaszkiewicz

Rynek nieruchomości w procesie badania jego cech i wewnętrznych współzależności dostarcza nam wiedzy o poziomie cen transakcyjnych, poziomie czynszów, liczbie zawieranych transakcji, wpływie czasu na...

Statystyka matematyczna w wycenie nieruchomości, cz. II

Mirosław Chumek, Arkadiusz Iwaszkiewicz

Okazuje się, że średnia arytmetyczna jest właściwa tylko tam, gdzie mamy do czynienia z symetrycznym rozkładem normalnym. Życie i nasza praktyka zawodowa nie jest, niestety, tak proste, i najczęściej...

Niechciana prowizja

Jacek Jaworski

Wiele funkcjonujących w obrocie prawnym umów podpisywanych przez pośredników nie ma - oprócz samego tytułu - wiele wspólnego z umową o pośrednictwo. Umowy takie pozwalają wprawdzie łatwo zwabić...