Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Klasyfikacja powierzchni biurowej

Nie ma przepisu prawnego, który reguluje tak naprawdę klasyfikacje budynków. Poniżej prezentujemy próbę klasyfikacji obiektów biurowych na przykładzie obiektów już wybudowanych i funkcjonujących jakiś...

Czy warto inwestować w kamienice?

Andrzej Brochocki

Nieruchomości należą do jednych z najpewniejszych i najzyskowniejszych form lokowania oszczędności. Według przewidywań specjalistów ceny nieruchomości będą nadal wzrastać. Po wejściu Polski do UE...

Dokładność wyniku wyceny nieruchomości, cz. II

Mirosław Żak

Wynik końcowy operacji wyceny nieruchomości jest wielkością, której nie da się uzyskać w wyniku pomiaru bezpośredniego. W związku z tym wartość rynkowa nieruchomości wyznaczana być może wyłącznie...

Cztery działy księgi wieczystej i wycena

Łucja Wierzycka

Zebranie informacji z księgi wieczystej jest podstawowym obowiązkiem przy określaniu wartości nieruchomości, chociaż nie wszystkie zawarte w niej informacje bezpośrednio uwzględnia się przy wycenie....

Najlepsze wykształcenie z zakresu nieruchomości komercyjnych

Agnieszka Dąbrowska

W dzisiejszym świecie zdobywanie umiejętności i doskonalenie narzędzi niezbędnych w realizacji inwestycji w dziedzinie nieruchomości nie jest już opcją dla praktyków. To wymóg. Sukces odniosą tylko...