Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminach

Radosław Cyran, Sylwia Nikiel

Przywrócenie z początkiem lat 90. samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym do życia publicznego spowodowało, że samorząd terytorialny przestał być wykonawcą dyrektyw i ustaleń planowych,...

Koniec uprzywilejowania czy początek kłopotów?

Jacek Pawelec

Z początkiem stycznia 2007 r. kończy się okres pewnego uprzywilejowania spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek...

Od spółdzielni do wspólnoty mieszkaniowej

Marcin Bonicki

Marzeniem wielu spółdzielców jest swoiste wyzwolenie spod władzy spółdzielni mieszkaniowych - uzyskanie prawa własności do zajmowanego lokalu, a następnie przejęcie spraw we własne ręce i powołanie...