Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Użytkownicy wieczyści łączcie się i brońcie się! Cz. II

Wojciech Nurek

Pewną odrębną kategorią funkcjonowania użytkowania wieczystego jest kwestia ustalania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego element składowy nieruchomości zabudowanych....

Klasyfikacja powierzchni biurowej

Nie ma przepisu prawnego, który reguluje tak naprawdę klasyfikacje budynków. Poniżej prezentujemy próbę klasyfikacji obiektów biurowych na przykładzie obiektów już wybudowanych i funkcjonujących jakiś...

Czy warto inwestować w kamienice?

Andrzej Brochocki

Nieruchomości należą do jednych z najpewniejszych i najzyskowniejszych form lokowania oszczędności. Według przewidywań specjalistów ceny nieruchomości będą nadal wzrastać. Po wejściu Polski do UE...

Dokładność wyniku wyceny nieruchomości, cz. II

Mirosław Żak

Wynik końcowy operacji wyceny nieruchomości jest wielkością, której nie da się uzyskać w wyniku pomiaru bezpośredniego. W związku z tym wartość rynkowa nieruchomości wyznaczana być może wyłącznie...