Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Czy grozi nam upadek handlu w centrach miast?

Lidia Henclewska

Jednym z symptomów przemian gospodarczych, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, jest niewątpliwie sposób robienia zakupów. Kiedyś wędrowało się od sklepu do sklepu, zdobywając atrakcyjne...

Porównanie wartości bieżącej różnych umów najmu

Maciej Tertelis

Jak porównać różne schematy najmów? Jak sprawdzić wartość najmu na warunkach proponowanych przez wynajmującego? Jak oczekiwania najemcy wpływają na zmianę tej wartości? Czy można w prosty i szybki...

Nowy „ład przestrzenny” ma pomóc inwestorom i gminom

Agnieszka Janas

Zapisy nowelizacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skracają procedurę sporządzania i uchwalania studium gminnego i planów miejscowych. Precyzyjnie określają, jakie tereny muszą...

Sprawy ważne nie tylko dla biegłych sądowych

Małgorzata Skąpska, Monika Szapiro-Nowakowska

1. Imperare sibi maximum est imperium (Panować nad sobą to najwyższa władza) Dla prawidłowego wykonywania czynności biegłego sądowego ważną sprawą jest umiejętność odpowiedniego występowania...

Reformatorzy do dzieła

Jarosław Zieliński

Ostatnio po raz kolejny usłyszeliśmy silny głos Pani Premier Gilowskiej o konieczności likwidacji zakładów budżetowych. Fakt, że ogłasza to Minister Finansów daje realne prawdopodobieństwo, że to...