Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Statystyka matematyczna w wycenie nieruchomości, cz. II

Mirosław Chumek, Arkadiusz Iwaszkiewicz

Okazuje się, że średnia arytmetyczna jest właściwa tylko tam, gdzie mamy do czynienia z symetrycznym rozkładem normalnym. Życie i nasza praktyka zawodowa nie jest, niestety, tak proste, i najczęściej...

Niechciana prowizja

Jacek Jaworski

Wiele funkcjonujących w obrocie prawnym umów podpisywanych przez pośredników nie ma - oprócz samego tytułu - wiele wspólnego z umową o pośrednictwo. Umowy takie pozwalają wprawdzie łatwo zwabić...

Polska - przegląd rynku nieruchomości 2004

Colliers International

Niższe o 15% stawki czynszu biur, większe zainteresowanie nowymi obiektami przemysłowymi, rozwój nowoczesnych centrów handlowych oraz więcej trasakcji sprzedaży i leaseback prognozuje Colliers...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. III (ost.)

Wojciech Karpiński

Przy usuwaniu problemów z udziałem pośrednika trzeba mieć na uwadze, że nie powinien on podejmować się wykonywania czynności, które leżą poza jego polem doświadczenia zawodowego, chyba że za zgodą...

Rola baz danych w procesie wyceny nieruchomości

Wojciech Nurek

Polskie rzeczoznawstwo majątkowe wystartowało na początku lat 90. w związku z zachodzącymi wówczas rewolucyjnymi zmianami ustrojowymi, które nastąpiły w strukturze własności nieruchomości. W Polsce...