Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Wycena nieruchomości a

Adam Eliasiewicz

O tym, w jak niewspółmierny sposób wzrosło w ostatnim 10-leciu znaczenie planowania przestrzennego i jego wymiernych konsekwencji w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w...

Wynagrodzenie pośrednika

Wojciech Karpiński

Podstawowym obowiązkiem ciążącym na zamawiającym usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest zapłata pośrednikowi wynagrodzenia za wykonane czynności zawodowe. Nabywa on prawo do wynagrodzenia...

Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy

Kazimierz Kirejczyk

Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację na rynku mieszkaniowym będzie widoczny w bardzo różnych formach. Część przejawów tego wpływu wydaje się nieunikniona, zaś pojawiania się innych...