Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Rola baz danych w procesie wyceny nieruchomości

Wojciech Nurek

Polskie rzeczoznawstwo majątkowe wystartowało na początku lat 90. w związku z zachodzącymi wówczas rewolucyjnymi zmianami ustrojowymi, które nastąpiły w strukturze własności nieruchomości. W Polsce...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. II

Wojciech Karpiński

Doceniając znaczenie systemu wielokrotnego oferowania (z uwzględnieniem roli internetu), należy zauważyć, że jest on wprawdzie usprawnieniem pierwszego kontaktu pomiędzy klientem a pośrednikiem jako...

Kim jest deweloper?, cz. II (ost.)

Dariusz Trojanowski

Potocznie deweloper najczęściej kojarzony jest z firmą budującą mieszkania na sprzedaż. W polskiej literaturze pojęcie „dewelopera”, również nie jest jednoznacznie przedstawiane. Z tego względu w...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. I

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; dalej: GospNierU) w art. 180 stanowi, że usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami polegają na...