Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Ekstensywność oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości

Krzysztof Gradkowski

W najogólniejszym przypadku oznaczona wartość szacunkowa danej nieruchomości obarczona jest pewną tolerancją i dokładnością szacowania. Wynika to z samej istoty szacowania, czyli przybliżonego...

Rynek powierzchni handlowych - I półrocze 2005

Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej1 w Polsce przekracza obecnie 5,1 mln m2. Na województwa o największej liczbie mieszkańców, tj. mazowieckie oraz śląskie przypada odpowiednio 24,9% i 19%...