Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Nowa jakość zawodu pośrednika, cz. I

Wojciech Karpiński

Wejście w życie 22.9.2004 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1492) stworzyło nową sytuację prawną zawodu pośrednika w...

XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Wojciech Nurek

W dniach 9-11.9.2004 r. odbyła się w Rzeszowie XIII Krajowa Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. „Refleksje nad zawodem Rzeczoznawcy Majątkowego w Unii Europejskiej - Nadzieje i zagrożenia”. Z...

Profesjonalny zarządca, a pozyskanie środków z UE

Maciej Tertelis

Jednym z głównych programów precyzujących zasady wykorzystania pomocy unijnej w rozwoju regionalnym naszego kraju w latach 2004-2006 jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (w...