Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Jak uczymy pasożytnictwa – historia etyczna, lecz niemoralna

Lidia Henclewska

Niepłacący lokator to zmora każdego właściciela mieszkania. Walka z bezdomnością i troska o godność człowieka wpłynęły na stworzenie w Polsce przepisów prawnych, które w określonych sytuacjach czynią...

Znaczenie dowodowe raportu o oddziaływaniu na środowisko

Alicja Plucińska-Filipowicz

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany na użytek postępowania wiążącego się z realizacją inwestycji budowlanych jest dokumentem prywatnym będącym dowodem w sprawie administracyjnej...

Należyta staranność w czynnościach zawodowych pośrednika

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; dalej GospNierU) nakłada na pośrednika obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu. W katalogu...

Wybudowanie drogi a opłaty adiacenckie

Krzysztof Gabrel

Wielokrotne zmiany przepisów zawartych w rozdziale siódmym działu III ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU) oraz...