Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Moje marzenie – świadomi Klienci!

Jan Krzysztof Pięta

Przy okazji różnych noworocznych rozważań odrobinę czasu poświęciłem także naszej profesji. Zadano mi bowiem pytanie – jakimi rodzajami nieruchomości zarządza się najłatwiej i z jakimi klientami...

Kolejne rygory ante portas, cz. II

Eugenia Śleszyńska

O czarnej liście praktyk rynkowych, odnoszących się również do rynku nieruchomości, pisaliśmy w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 12/2007. Dziś skomentujmy skutki ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym...

Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych

ZASADY OGÓLNE Rzeczoznawca majątkowy wykonuje w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód w ramach posiadanych uprawnień, kierując się porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i kodeksem...

ABC ubezpieczeń – suma ubezpieczenia

Iwona Poniewierska

Kupno nieruchomości stanowi ogromny wydatek w rodzinnym budżecie domowym. Ogień, piorun czy huragan może jednak w jednej chwili zniszczyć dorobek naszego życia. W związku z tym większość z nas,...

Prawdopodobieństwo i niepewność wyceny nieruchomości

Wojciech Nurek

Powszechnie przyjmowane jest błędne założenie, że zrealizowanie wyceny nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę, ściśle według procedur i zasad ujętych w ciasnym gorsecie przepisów prawnych da...