Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

III EDYCJA RANKINGU FIRM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

W pierwszych słowach wstępu, chcielibyśmy bardzo podziękować tym z Państwa, którzy zechcieli wypełnić publikowane lub rozsyłane przez nas ankiety i następnie przesłać je do redakcji. Dziękujemy...

Zarządca jako handlowiec i pośrednik

Andrzej Płazak

Często zdarza się, że główną rolą zarządcy nieruchomości komercyjnych jest zdobywanie klientów, czyli najemców lub czasem - nabywców. Porównując zawód zarządcy do salonu samochodowego z własnym...

Czynniki wpływające na rozwój rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Rozwój sektora nieruchomości zależy zarówno od poziomu rozwoju rynku budowlanego, rynku nieruchomości, jak i całej gospodarki. Rynek budowlany to faza tworzenia zasobu nieruchomości, natomiast rynek...

Spotkanie bankowców z rzeczoznawcami

Jerzy Adamiczka

W dniu 25.9.2006 r. w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie Zarządu PFSRM z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Ze strony gości udział w nim wzięli: Zbigniew Krysiak - Przewodniczący...

Uczestnicy rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Jednym z ważniejszych obszarów gospodarki jest rynek nieruchomości. Dostarcza on dobra istotne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki kraju, takie jak: mieszkania, powierzchnię biurową, magazynową,...

XV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym 21-23.09.2006 r. Warszawa, Biblioteka Narodowa Blok tematyczny Proponowane tematy zamawiane (w ujęciu hasłowym) i...