Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Koniec uprzywilejowania czy początek kłopotów?

Jacek Pawelec

Z początkiem stycznia 2007 r. kończy się okres pewnego uprzywilejowania spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek...

Od spółdzielni do wspólnoty mieszkaniowej

Marcin Bonicki

Marzeniem wielu spółdzielców jest swoiste wyzwolenie spod władzy spółdzielni mieszkaniowych - uzyskanie prawa własności do zajmowanego lokalu, a następnie przejęcie spraw we własne ręce i powołanie...

Pośrednicy i zarządcy podpisują zobowiązanie

Aleksander Scheller

W dniu 17.11.2006 r. na konferencji prasowej, zwołanej podczas XII Kongresu PFRN, doszło do uroczystego podpisania przez Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Karty Praw Klienta”. Jest to...

System ustawicznego doskonalenia zawodowego

Jerzy Filipiak

System szkoleń prowadzonych przez PFSRM jest podporządkowany realizacji misji naszego zawodu, którą w przyjętych w grudniu 2005 r. „Kierunkach rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego” określiliśmy...