Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Dokładność wyniku wyceny nieruchomości, cz. II

Mirosław Żak

Wynik końcowy operacji wyceny nieruchomości jest wielkością, której nie da się uzyskać w wyniku pomiaru bezpośredniego. W związku z tym wartość rynkowa nieruchomości wyznaczana być może wyłącznie...

Cztery działy księgi wieczystej i wycena

Łucja Wierzycka

Zebranie informacji z księgi wieczystej jest podstawowym obowiązkiem przy określaniu wartości nieruchomości, chociaż nie wszystkie zawarte w niej informacje bezpośrednio uwzględnia się przy wycenie....

Najlepsze wykształcenie z zakresu nieruchomości komercyjnych

Agnieszka Dąbrowska

W dzisiejszym świecie zdobywanie umiejętności i doskonalenie narzędzi niezbędnych w realizacji inwestycji w dziedzinie nieruchomości nie jest już opcją dla praktyków. To wymóg. Sukces odniosą tylko...

Użytkownicy wieczyści łączcie się i brońcie się, cz. I

Wojciech Nurek

Początek roku to często okres, który wiąże się ze zmianą wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Najczęściej jest to wzrost opłaty, wobec czego siłą rzeczy pojawiają się negatywne reakcje...