Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Sprawy ważne nie tylko dla biegłych sądowych

Małgorzata Skąpska, Monika Szapiro-Nowakowska

1. Imperare sibi maximum est imperium (Panować nad sobą to najwyższa władza) Dla prawidłowego wykonywania czynności biegłego sądowego ważną sprawą jest umiejętność odpowiedniego występowania...

Reformatorzy do dzieła

Jarosław Zieliński

Ostatnio po raz kolejny usłyszeliśmy silny głos Pani Premier Gilowskiej o konieczności likwidacji zakładów budżetowych. Fakt, że ogłasza to Minister Finansów daje realne prawdopodobieństwo, że to...

Użytkownicy wieczyści łączcie się i brońcie się! Cz. II

Wojciech Nurek

Pewną odrębną kategorią funkcjonowania użytkowania wieczystego jest kwestia ustalania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego element składowy nieruchomości zabudowanych....

Klasyfikacja powierzchni biurowej

Nie ma przepisu prawnego, który reguluje tak naprawdę klasyfikacje budynków. Poniżej prezentujemy próbę klasyfikacji obiektów biurowych na przykładzie obiektów już wybudowanych i funkcjonujących jakiś...

Czy warto inwestować w kamienice?

Andrzej Brochocki

Nieruchomości należą do jednych z najpewniejszych i najzyskowniejszych form lokowania oszczędności. Według przewidywań specjalistów ceny nieruchomości będą nadal wzrastać. Po wejściu Polski do UE...