Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Spotkanie bankowców z rzeczoznawcami

Jerzy Adamiczka

W dniu 25.9.2006 r. w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie Zarządu PFSRM z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Ze strony gości udział w nim wzięli: Zbigniew Krysiak - Przewodniczący...

Uczestnicy rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Jednym z ważniejszych obszarów gospodarki jest rynek nieruchomości. Dostarcza on dobra istotne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki kraju, takie jak: mieszkania, powierzchnię biurową, magazynową,...

XV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym 21-23.09.2006 r. Warszawa, Biblioteka Narodowa Blok tematyczny Proponowane tematy zamawiane (w ujęciu hasłowym) i...

Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego, cz. III

Wojciech Nurek

Zmiana sposobu postrzegania roli wartości nieruchomości w procesach decyzyjnych Należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania wartości przez zleceniodawców. Podkreślając, że wartość to nie to samo co...