Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Mediacja – metoda rozwiązywania sporów poza sądem

Małgorzata Petry-Węcławowicz

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). Ustawa...

Czy grozi nam upadek handlu w centrach miast?

Lidia Henclewska

Jednym z symptomów przemian gospodarczych, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, jest niewątpliwie sposób robienia zakupów. Kiedyś wędrowało się od sklepu do sklepu, zdobywając atrakcyjne...

Porównanie wartości bieżącej różnych umów najmu

Maciej Tertelis

Jak porównać różne schematy najmów? Jak sprawdzić wartość najmu na warunkach proponowanych przez wynajmującego? Jak oczekiwania najemcy wpływają na zmianę tej wartości? Czy można w prosty i szybki...

Nowy „ład przestrzenny” ma pomóc inwestorom i gminom

Agnieszka Janas

Zapisy nowelizacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skracają procedurę sporządzania i uchwalania studium gminnego i planów miejscowych. Precyzyjnie określają, jakie tereny muszą...