Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Raporty rynkowe

III EDYCJA RANKINGU FIRM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

W pierwszych słowach wstępu, chcielibyśmy bardzo podziękować tym z Państwa, którzy zechcieli wypełnić publikowane lub rozsyłane przez nas ankiety i następnie przesłać je do redakcji. Dziękujemy...

Czynniki wpływające na rozwój rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Rozwój sektora nieruchomości zależy zarówno od poziomu rozwoju rynku budowlanego, rynku nieruchomości, jak i całej gospodarki. Rynek budowlany to faza tworzenia zasobu nieruchomości, natomiast rynek...

Uczestnicy rynku nieruchomości

Radosław Cyran

Jednym z ważniejszych obszarów gospodarki jest rynek nieruchomości. Dostarcza on dobra istotne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki kraju, takie jak: mieszkania, powierzchnię biurową, magazynową,...

Redefinicja rynku nieruchomości

Marek Bryx

Uczestnikami rynku nieruchomości, zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej, są osoby fizyczne i prawne, które swoje decyzje o uczestnictwie w rynku nieruchomości i skali tego uczestnictwa...