Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Raporty rynkowe

Nieruchomości komercyjne

Wiesław Kietliński, Cezary Woźniak

W literaturze przedmiotu często przywoływane jest pojęcie nieruchomości komercyjnej. Pojęcie to, choć teoretycznie proste, budzi jednak w praktyce istotne wątpliwości i wymaga wyjaśnienia. W...

Rynek działa dziś w interesie klienta

Aleksander Scheller

Zrównoważony rynek to taki, na którym klient może wybierać wśród wielu ofert towarów. To jest w gospodarce rynkowej stan normalny i dlatego trudniej jest na takim rynku towar sprzedać niż go...

Raport o rynku nieruchomości w Polsce – jesień 2008

Mimo kryzysu finansowego, który dotknął Stany Zjednoczone, rynek nieruchomości handlowych w Polsce pozostanie w dłuższym okresie atrakcyjnym celem inwestycyjnym ze względu na duży potencjał wzrostu...