Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Raporty rynkowe

Apartamenty w Polsce

Janusz Lipiński

W krajach anglosaskich słowo „apartament” oznacza każdy wydzielony, samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym (wielorodzinnym). Niektóre źródła wręcz utożsamiają amerykański apartment...

Jak Rekomendacja T wpłynie na rynek kredytów?

Grzegorz Żochowski

Zdecydowana większość ekspertów wypowiadających się na temat skutków wdrożenia „Rekomendacji T”, skłania się ku opinii o niewielkim wpływie wprowadzanych zmian na ograniczenie liczby kredytów...

Kształtowanie pojęć opisujących rynek nieruchomości, cz. IV

Janusz Lipiński

Przedstawię teraz dalszą część z 25 wybranych pojęć dotyczących rynku nieruchomości. Sformułowałem je kilka lat temu biorąc pod uwagę bardzo bogatą literaturę przedmiotu oraz wieloletnie doświadczenie...

Kształtowanie pojęć opisujących rynek nieruchomości, cz. III

Janusz Lipiński

Przedstawię teraz poniżej 25 wybranych pojęć dotyczących rynku nieruchomości. Sformułowałem je kilka lat temu biorąc pod uwagę bardzo bogatą literaturę przedmiotu oraz wieloletnie doświadczenie...

Kształtowanie pojęć opisujących rynek nieruchomości, cz. II

Janusz Lipiński

Jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) to powinno w nim być określone „przeznaczenie” danego terenu, które może przesądzać o budowlanym charakterze działki. Ale samo...

Kształtowanie pojęć opisujących rynek nieruchomości, cz. I

Janusz Lipiński

Zdolność do komunikowania się i operowania jednoznacznymi pojęciami opisującymi rynek nieruchomości jest jednym z podstawowych warunków rozwoju tej części gospodarki narodowej. Jako doradcy rynku...