Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Zawód pośrednik 2000

Krzysztof Wojsa

Od 1.1.2000 r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie wykonywania działalności zawodowej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wynikają one z nowelizacji ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce...

Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w 2001 r.

Zdzisław Modzelewski

W związku z licznymi zapytaniami naszych Czytelników - pośredników w obrocie nieruchomościami - dotyczącymi zwolnienia usług pośrednictwa z podatku od towaru i usług VAT przestawiamy opinię fachowca w...

Ryzyko w działalności deweloperskiej

Iwona Grodzka

Działalność deweloperska staje się coraz bardziej popularna wśród krajowych podmiotów gospodarczych, dlatego zasadne wydaje się podjęcie tematu ryzyka w działalności deweloperskiej na rynku...

Cechy nieruchomości komercyjnych jako obiektów inwestycji

Arkadiusz Aszyk

Aktywność inwestycyjna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych ogranicza się głównie do lokowania kapitału w nieruchomości biurowe w Warszawie. Rzadziej można spotkać inwestorów zainteresowanych...

Z życia dewelopera

Anonim Budowlany

Nie namawiam nikogo do bezkrytycznego zaufania, ale do zdroworozsądkowego podejścia do rzeczy. Życie dewelopera w naszym wybranym do eksperymentów ekonomicznych kraju nie jest łatwe. Ktoś budować...

Jakość dialogu deweloper - władze miasta

Janusz Lipiński

W miastach-metropoliach pełniących rolę centrów regionalnych, deweloperzy dużych kompleksów mających znaczący wpływ na rozwój tkanki urbanistycznej, stają przed koniecznością ścisłej współpracy z...

Umowa przedwstępna o przeniesienie własności nieruchomości

Leszek Guzek

Dokonując sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli należy pamiętać, że z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu (art. 15 ust. 2a...