Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Opodatkowanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Do usług związanych z nieruchomościami sklasyfikowanych w sekcji K zalicza się usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i niemieszkalnych łącznie z gruntem, terenów pod zabudowę...

Jak współpracować?

Małgorzata Gajdzica

Współpraca, wyłączność, współpraca, wyłączność te motywy powtarzają się prawie na każdym spotkaniu naszego stowarzyszenia, na konferencjach, szkoleniach, nie mówiąc już o prywatnych ploteczkach między...

Bezpieczeństwo nabywców i zaufanie do deweloperów

Paweł Kuglarz, Tomasz Bijak

Powszechną praktyką na rynku mieszkaniowym, stosowaną przez firmy budujące lokale mieszkalne, jest praktyka posługiwania się przez te firmy umowami, na treść których nabywca ma bardzo ograniczoną,...

Odpowiedzialność cywilna i karna pośrednika

Wojciech Karpiński

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz....

Zmiany w podatkach dotyczące obrotu nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Przedsiębiorca nadal zapłaci 10% zryczałtowany podatek od przychodu ze zbycia, jeżeli będzie zbywał budynek mieszkalny lub jego część, albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub...