Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Niechciana prowizja

Jacek Jaworski

Wiele funkcjonujących w obrocie prawnym umów podpisywanych przez pośredników nie ma - oprócz samego tytułu - wiele wspólnego z umową o pośrednictwo. Umowy takie pozwalają wprawdzie łatwo zwabić...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. III (ost.)

Wojciech Karpiński

Przy usuwaniu problemów z udziałem pośrednika trzeba mieć na uwadze, że nie powinien on podejmować się wykonywania czynności, które leżą poza jego polem doświadczenia zawodowego, chyba że za zgodą...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. II

Wojciech Karpiński

Doceniając znaczenie systemu wielokrotnego oferowania (z uwzględnieniem roli internetu), należy zauważyć, że jest on wprawdzie usprawnieniem pierwszego kontaktu pomiędzy klientem a pośrednikiem jako...

Kim jest deweloper?, cz. II (ost.)

Dariusz Trojanowski

Potocznie deweloper najczęściej kojarzony jest z firmą budującą mieszkania na sprzedaż. W polskiej literaturze pojęcie „dewelopera”, również nie jest jednoznacznie przedstawiane. Z tego względu w...

Czynności pośrednictwa w praktyce, cz. I

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; dalej: GospNierU) w art. 180 stanowi, że usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami polegają na...