Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Pośrednik to nie „pokazywacz”

Adam Henclewski

Problem właściwego sprecyzowania zakresu usługi pośrednictwa jest tematem nie nowym, chociaż ciągle aktualnym i bodaj najważniejszym z punktu widzenia rozwoju zawodu. Usługa pośrednictwa w obrocie...

Prawa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Status pośrednika w obrocie nieruchomościami w znacznej mierze określają jego prawa i obowiązki mające źródła w przepisach prawnych i zwyczajach przyjętych w sektorze obsługi rynku nieruchomości. W...

Kto stoi w miejscu - ten się cofa

Mariola Turska-Maćkowiak

Tak można by podsumować zakończoną 14.5.2005 r. - IV Bałtycką Konferencję Nieruchomości - POLITYKA POŚREDNIKA. Tylko taka grupa optymistycznych desperatów jak grono pośredników SŚPON mogło pokusić...

Nowa jakość zawodu pośrednika, cz. I

Wojciech Karpiński

Wejście w życie 22.9.2004 r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1492) stworzyło nową sytuację prawną zawodu pośrednika w...