Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Zmiany w zawodzie pośrednika

Adam Nitka

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła m.in. zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zmiana polega na tym, że od nowego roku prawo...

Jak pracować w biurze pośrednictwa, cz. II

Jacek Jaworski

Zmiana w przepisach podatkowych oraz zapisy Kodeksu pracy stanowią obecnie główne zagrożenia dla przedsiębiorców współpracujących z pośrednikami oraz agentami w obrocie nieruchomości. Bardzo popularna...

Jak pracować w biurze pośrednictwa, cz. I

Jacek Jaworski

Sposób wykonywania zawodu i forma prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem usług pośrednictwa stanowi jeden z kluczowych problemów, przed którym stają przedsiębiorcy i pośrednicy...

Należyta staranność w czynnościach zawodowych pośrednika

Wojciech Karpiński

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; dalej GospNierU) nakłada na pośrednika obowiązek przestrzegania ogólnych zasad wykonywania zawodu. W katalogu...

Etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Zasady etyki zawodu pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych. Ich przestrzeganie stanowi obowiązek pośrednika w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn....