Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Spada poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne

Wartość globalnych inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2008 r. wyniosła 435 mld USD, co stanowi spadek o 59% w stosunku do rekordowego wyniku 1.050 mld USD, osiągniętego w 2007 r. To najniższa...

Wolny zawód – pośrednik?

Mateusz Wagemann

Wśród ostatnich zmian przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości dotyczących uzyskiwania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami nieco na boczny tor zepchnięto dyskusję nad statusem zawodu...