Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Amortyzacja lokalu wycenionego metodą uproszczoną

Stella Brzeszczyńska

W Nieruchomościach C.H. Beck Nr 1/2009 opublikowana została notka o rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym amortyzacji lokalu wycenionego metodą uproszczoną. Z opisu...

Pozytywne myślenie a pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wojciech Karpiński

Wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami wymaga posiadania określonego zasobu wiedzy interdyscyplinarnej (z dziedziny ekonomii, prawa, socjologii, psychologii) oraz wypracowania metod...

Czy zmiany wyjdą nam na dobre?

Wojciech Nurek

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.; dalej WycenaR) tylko z pozoru reguluje wyłącznie...