Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Czy zmiany wyjdą nam na dobre?

Wojciech Nurek

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.; dalej WycenaR) tylko z pozoru reguluje wyłącznie...

Spada poziom inwestycji w nieruchomości komercyjne

Wartość globalnych inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2008 r. wyniosła 435 mld USD, co stanowi spadek o 59% w stosunku do rekordowego wyniku 1.050 mld USD, osiągniętego w 2007 r. To najniższa...