Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Jak Rekomendacja T wpłynie na rynek kredytów?

Grzegorz Żochowski

Zdecydowana większość ekspertów wypowiadających się na temat skutków wdrożenia „Rekomendacji T”, skłania się ku opinii o niewielkim wpływie wprowadzanych zmian na ograniczenie liczby kredytów...

Finansowanie nieruchomości w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii

Tomasz Lechowicz

Finansowanie budowy, zakupu budynków mieszkalnych powinno opierać się o dobrze rozwinięte struktury instytucjonalne, oparte na zasadach rynkowych, silnie powiązane z sektorem finansowym i rynkiem...