Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Co oznacza absorpcja na rynku biurowym?

Łukasz Maciak

Inwestorzy działający na rynku nieruchomości analizują jego stanl, bazując na danych statystycznych zbieranych i publikowanych przez specjalistyczne firmy doradcze, raportach opracowywanych na ich...

Projekt założeń projektu ustawy o kredytach

Krzysztof Gabrel

W związku z trwającym w Ministerstwie Finansów procesem legislacyjnym nad projektem założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców...

Umowy pośrednictwa w świetle ustawy o prawach konsumenta

Wojciech Karpiński

W dniu 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827; dalej PrawKonsU), która jest wynikiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

Due diligence majątku jako mądrość przed szkodą

Alojzy Kiziniewicz

Due diligence (ang. należyta staranność) w zasadzie oznacza poddanie określonych zasobów majątkowych szczegółowej analizie uwzględniającej okoliczności prawne, podatkowe oraz stan techniczny i...