Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Kapitał procentuje w nieruchomościach

Nieruchomości, poza złotem, są jedną z najbardziej bezpiecznych inwestycji. Nie tracą na wartości, a nawet gdy przychodzą spadki cen to są one nieporównywalnie mniejsze od tych, które mogą nas dotknąć...

Klastering w branży nieruchomości

Sławomir Szczęk

Nieruchomości to najcenniejszy materialny zasób, jakim dysponujemy jako społeczeństwo, są także najważniejszym składnikiem majątku narodowego. Gospodarowanie tym zasobem jest więc takim obszarem...

CERTO – centralny rejestr zarządców i pośredników

Jarosław Zieliński

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawo­dów Nieruchomościowych w związku z inauguracją wdrażania programu doskonalenia kompe­tencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami...

Długi spadkowe w projekcie nowelizacji KC

Katarzyna Opęchowska

W Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy – Prawo o notariacie. Główny...

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Wojciech Karpinski

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która weszła w życie w dniu 1.1.2014 r., w sposób znaczący zmieniła dotychczasową regulację dotyczącą świadczenia...

Mankamenty „rynku” rzeczoznawców majątkowych

Witold A. Werner

Wielka fala wypowiedzeń wysokości dotychczasowych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, jaka się przetoczyła m.in. w Warszawie, skłania do refleksji nad kosztami indywidualnymi i społecznymi...