Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Mankamenty „rynku” rzeczoznawców majątkowych

Witold A. Werner

Wielka fala wypowiedzeń wysokości dotychczasowych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, jaka się przetoczyła m.in. w Warszawie, skłania do refleksji nad kosztami indywidualnymi i społecznymi...

Ile za informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Katarzyna Opęchowska

Wyrokiem z 25.6.2013 r. (K 30/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz....