Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Norma BOMA – wynajmującym opłaca się najbardziej

Adrian Hołub

Do obmiarów powierzchni na rynku polskim stosuje się zarówno zagraniczne normy BOMA, TEGOVA, GIF i RISC, jak również polskie normy PN-ISO 9836:1997, PN-70/B-02365 (archiwalna - wycofana) oraz ustawę o...

Najem okazjonalny w praktyce

Maciej Kamiński

Zakup lokalu mieszkalnego na wynajem staje się w Polsce coraz popularniejszym sposobem ulokowania kapitału. Na tle Europy zachodniej polski rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych można...

Zlecać pomiar powierzchni czy nie?

Adrian Hołub

Usługa pomiarów powierzchni użytkowych jest tania w porównaniu do korzyści, które za sobą niesie jej końcowy efekt dla właściciela budynku czy zarządcy. Chęć zaoszczędzenia na wykonaniu pomiaru...

Obowiązek meldunkowy a najem mieszkania

Maciej Kamiński

Podczas negocjowania umowy najmu lokalu mieszkalnego jedną z kwestii budzących największe emocje jest możliwość zameldowania w nim najemcy. Najczęstszą odpowiedzią wynajmujących jest brak zgody...

Udostępnianie operatu szacunkowego

Monika Drobyszewska

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm., dalej GospNierU), rzeczoznawca sporządza na piśmie opinię o wartości...