Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Umowy pośrednictwa w świetle ustawy o prawach konsumenta

Wojciech Karpiński

W dniu 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827; dalej PrawKonsU), która jest wynikiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

Due diligence majątku jako mądrość przed szkodą

Alojzy Kiziniewicz

Due diligence (ang. należyta staranność) w zasadzie oznacza poddanie określonych zasobów majątkowych szczegółowej analizie uwzględniającej okoliczności prawne, podatkowe oraz stan techniczny i...

Wynajmować czy kupować nieruchomości komercyjne w Polsce?

Łukasz Maciak, Paulina Przybylska

W każdej fazie cyklu nieruchomości użytkownicy powierzchni komercyjnych zadają sobie tak fundamentalne pytanie – czy lepiej jest kupić nieruchomość i ją użytkować czy więcej zalet przedstawia najem?...

Charakterystyka kontraktów pre-let

Katarzyna Siwiec

Pod pojęciem transakcji typu pre-let rozumiemy umowy zawierane pomiędzy deweloperem a przyszłym najemcą czy też pomiędzy właścicielem budynku a tymże najemcą w bardzo wczesnej fazie inwestycji, ale w...