Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Marketing nieruchomości w Internecie

Maciej Kamiński

Gwałtowny rozwój technologii internetowych trwający od początku XXI wieku zmienił oblicze reklamy, w tym także sposobów promowania nieruchomości. Wbrew początkowym obawom pośredników Internet nie...

Co oznacza absorpcja na rynku biurowym?

Łukasz Maciak

Inwestorzy działający na rynku nieruchomości analizują jego stanl, bazując na danych statystycznych zbieranych i publikowanych przez specjalistyczne firmy doradcze, raportach opracowywanych na ich...

Projekt założeń projektu ustawy o kredytach

Krzysztof Gabrel

W związku z trwającym w Ministerstwie Finansów procesem legislacyjnym nad projektem założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców...