Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Obrót nieruchomościami

Udostępnianie operatu szacunkowego

Monika Drobyszewska

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm., dalej GospNierU), rzeczoznawca sporządza na piśmie opinię o wartości...

Jakie grunty cieszą się zainteresowaniem deweloperów?

Wojciech Kwiatkowski

W polskich miastach nieustannie wyrastają nowe inwestycje mieszkaniowe. Ich zróżnicowana lokalizacja często rodzi pytanie o to, jakimi kryteriami kierują się deweloperzy poszukujący nowych gruntów pod...