Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Sprzedaż nieruchomości na gruncie ustawy o VAT

Lidia Adamek-Baczyńska, Olga Palczewska

Zawiłość przepisów ustawy 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.; dalej VATU) w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości powoduje, że podatnicy...

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych

Konrad Aromiński

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym w prezentowanym wyroku z 22.10.2018 r. (II FSK 2983/17, opubl. http://orzeczenia. nsa.gov.pl) wskazał, iż od 1.1.2017 r. przedmiotem opodatkowania...