Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Sprzedaż nieruchomości na gruncie ustawy o VAT

Lidia Adamek-Baczyńska, Olga Palczewska

Zawiłość przepisów ustawy 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.; dalej VATU) w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości powoduje, że podatnicy...