Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Nieruchomości a przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Faktura VAT dokumentująca czynność związanych z nabyciem nieruchomości nie stanowi podstawy do odliczenia podatku w niej naliczonego i wykazanego Dla zrozumienia zakresu przedmiotu opodatkowania...

Opodatkowanie VAT budowy garażu i ogrodzenia

Anna Kamińska

W sytuacji gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowej klasyfikacji, a w konsekwencji stosowania 7 lub 22 % stawki VAT dla opodatkowania robót budowlanych - obiektu budowlanego, powinien wystąpić...

Roboty budowlane - obowiązek w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli podatnik (sprzedawca) wykonuje usługi budowlane lub budowlano-montażowe i otrzymał jakąkolwiek część zapłaty za wykonywaną lub wykonaną usługę, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym...

Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie podatku od nieruchomości, uregulowanego w ramach ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.; dalej PLokU),...