Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Podatek od nieruchomości od NBP

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Narodowy Bank Polski nie jest zakładem budżetowym, w związku z czym określenia: “działalność gospodarcza” o jakiej mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5.1.1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r....

Bez podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

specjalista w Biurze Orzecznictwa NSA Omówiona poniżej uchwała NSA w Warszawie z 5.11.2001 r. jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na interpretację zagadnienia zwolnienia podatkowego w podatku od...