Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym

Stella Brzeszczyńska

Prawie każda transakcja na rynku nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT. Różnice dotyczą stawki podatku. Niektóre czynności objęte są stawką 0%, inne - 7%, pozostałe natomiast stawką 22%. Część...

Budynek jako towar używany - zwolnienie przedmiotowe od VAT

Anna Kamińska

Zwolnienie przedmiotowe towarów używanych od podatku VAT, dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W...

Nowy podatek od czynności cywilnoprawnych

Grzegorz Kaptur

Wszystko wskazuje, że począwszy od 1.1.2001 r. obowiązywać będzie nowy akt prawny, regulujący opodatkowanie czynności cywilnoprawnych, w tym także związanych z szeroko rozumianym obrotem...

Podatek od nieruchomości w 2001 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Obowiązujący obecnie system podatków obciążających nieruchomości jest przestarzały, bazuje na rozwiązaniach, które zaczęły w Polsce obowiązywać w latach 60. i 70. W tym roku nie udało się...