Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Pojęcie dostawy nieruchomości w podatku VAT

Grzegorz Kaptur

Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) określony został w art. 5 ust. 1. Spośród wymienionych tam czynności dla obrotu...

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w ustawie o VAT

Grzegorz Kaptur

Wejście w życie ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) stało się niezmiernie ważnym wydarzeniem dla rynku nieruchomości. Po raz pierwszy w...

Podatek od nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Aleksander Słysz

Zakres problemów wiążących się z relacją podatku od nieruchomości do postępowania upadłościowego jest olbrzymi. Dotyczy on bowiem nie tylko tych elementów konstrukcyjnych podatku od nieruchomości,...

Rozliczenia najemcy w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z fakturami dokumentującymi dostawę mediów mogą mieć kłopot ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu albo budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską,...