Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w ustawie o VAT

Grzegorz Kaptur

Wejście w życie ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) stało się niezmiernie ważnym wydarzeniem dla rynku nieruchomości. Po raz pierwszy w...

Podatek od nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Aleksander Słysz

Zakres problemów wiążących się z relacją podatku od nieruchomości do postępowania upadłościowego jest olbrzymi. Dotyczy on bowiem nie tylko tych elementów konstrukcyjnych podatku od nieruchomości,...

Rozliczenia najemcy w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z fakturami dokumentującymi dostawę mediów mogą mieć kłopot ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu albo budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską,...

Korekta podatku VAT - kupno-sprzedaż nieruchomości

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) nałożyła na podatników tego podatku wiele nowych obowiązków. Jednym z nich, jest obowiązek korekty podatku...

Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku od nieruchomości

Anna Banasik

Podstawowym obowiązkiem podatników, wynikającym z przepisów prawa, jest zapłata podatku. Każde zobowiązanie podatkowe w swojej konstrukcji zawiera taki element, jak warunki i termin uiszczenia...