Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Podatek od nieruchomości kosztem?

Jan Wacławek

Praktycznie wszystkie nieruchomości (wyjątkami są lokale mieszkalne oraz te których ewentualne wykorzystywanie wyklucza stan techniczny) będące w posiadaniu przedsiębiorców uważane są za związane z...

Zwrot podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z dniem 1.1.2006 r. wchodzi w życie ustawa z 29.7.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Budowa, przebudowa, remont Prawo do zwrotu części...

Zbycie nieruchomości - podatnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W praktyce nie budzi wątpliwości ocena przypadków, w których osoba fizyczna nabywa grunt w celu budowy domu jednorodzinnego, następnie zmuszona jest wskutek okoliczności osobistych zrezygnować z...