Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Umowa o zarządzanie a rozliczenia podatkowe

Stella Brzeszczyńska

Ustawy podatkowe albo nie nadążają za prawem gospodarczym, albo go wcale nie akceptują. Ustawa o podatku od towarów i usług ma na tym polu zasługi szczególne. Nie tylko nie uwzględnia uregulowań...

Grunty lasu ochronnego a podatek od nieruchomości

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 ustawy z...

Zmiany w podatku od towarów i usług

Leszek Guzek

Ustawą z 30.8.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 153, poz. 1272), obowiązującą od 1.10.2002 r., wprowadzone zostały kolejne zmiany do ustawy z...

Usługa najmu a VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT obejmuje usługi mieszkaniowe, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkalne Wiele osób fizycznych nie prowadzących...

Nowy podatek od nieruchomości w Warszawie

Mira Malicka

Proponowane w uchwale Rady Gminy Warszawa Centrum stawki podatku od nieruchomości na 1999 rok są wyższe od stawek tego podatku w roku 1998 o 12,7 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług...

VAT od usług pośrednictwa oraz zarządu nieruchomościmi

Stella Brzeszczyńska

Osoby wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami stają się podatnikami podatku od towarów i usług, ale czynności przez nie wykonywane są zwolnione od tego podatku...