Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Zwrot podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z dniem 1.1.2006 r. wchodzi w życie ustawa z 29.7.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Budowa, przebudowa, remont Prawo do zwrotu części...

Zbycie nieruchomości - podatnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W praktyce nie budzi wątpliwości ocena przypadków, w których osoba fizyczna nabywa grunt w celu budowy domu jednorodzinnego, następnie zmuszona jest wskutek okoliczności osobistych zrezygnować z...

Pojęcie dostawy nieruchomości w podatku VAT

Grzegorz Kaptur

Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) określony został w art. 5 ust. 1. Spośród wymienionych tam czynności dla obrotu...