Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Zbycie gruntu w ustawie VAT - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy VAT kwestie związane ze zbyciem gruntu nie nastręczały większych trudności. W zasadzie pozostawały one poza obszarem zainteresowania ustawy. Zbycie...

Podatek od nieruchomości - nowe części budynków

Mariusz Popławski, Rafał Dowgier

Wybudowanie obiektu budowlanego (budynku, budowli) co do zasady niesie za sobą powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Świadczenie to uregulowane w ustawie z 12.1.1991 r. o...

Dostawa nieruchomości - zwrot różnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W podatku od towarów i usług kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek organu podatkowego stanowi różnica pomiędzy kwotą podatku należnego będącego konsekwencją wykonanych przez...

Umowa dzierżawy a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Nieruchomości co do zasady obciążone są podatkiem od nieruchomości. W przypadku udostępniania opodatkowanej nieruchomości przez jej właściciela na podstawie umowy dzierżawy innemu podmiotowi rodzi się...

Aport podlega PCC

Stella Brzeszczyńska

Pytania od Czytelników W kwietniowym numerze Nieruchomości znalazłem informację o wykładni prawa podatkowego dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie dotyczącej opodatkowania PCC...

Opodatkowanie podatkiem VAT budynków - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) zawiera szereg szczególnych regulacji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. Dotyczą one...