Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Rozpoczęcie amortyzacji. Wartość początkowa

Stella Brzeszczyńska

Majątek wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą powinien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i WNiP. Bardzo istotna jest...