Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Rozliczanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Z bardzo dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł Macieja Tertelisa w styczniowych „Nieruchomościach C. H. Beck” pt. Podatek dochodowy od osób prawnych w praktyce wspólnot mieszkaniowych w 2007 r....

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2007 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Już na wstępie należy stwierdzić, że wprowadzone z początkiem 2007 r. zmiany w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 844 ze zm.; dalej...

Ewidencja majątku podatnika

Stella Brzeszczyńska

Budynki, budowle lub lokale wytwarzane przez podatnika (budowane lub przebudowywane) mogą zostać zaliczone do środków trwałych dopiero po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu procedury ubiegania się o...

Dostawa nieruchomości - odliczenie podatku naliczonego

Grzegorz Kaptur

Uprawnienie podatnika do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowi fundament konstrukcji podatku VAT. To dzięki niemu może zostać zrealizowana zasada neutralności podatku...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za zgodą sprawcy

Anna Banasik

Obowiązujący kodeks karny skarbowy (ustawa z 10.9.1999 r. - Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) po zmianach, które weszły w życie 17.12.2005 r., w znowelizowanej wersji przedstawia zasady stosowania przez...