Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Ewidencja majątku podatnika

Stella Brzeszczyńska

Budynki, budowle lub lokale wytwarzane przez podatnika (budowane lub przebudowywane) mogą zostać zaliczone do środków trwałych dopiero po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu procedury ubiegania się o...

Dostawa nieruchomości - odliczenie podatku naliczonego

Grzegorz Kaptur

Uprawnienie podatnika do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowi fundament konstrukcji podatku VAT. To dzięki niemu może zostać zrealizowana zasada neutralności podatku...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za zgodą sprawcy

Anna Banasik

Obowiązujący kodeks karny skarbowy (ustawa z 10.9.1999 r. - Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) po zmianach, które weszły w życie 17.12.2005 r., w znowelizowanej wersji przedstawia zasady stosowania przez...

Zbycie gruntu w ustawie VAT - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy VAT kwestie związane ze zbyciem gruntu nie nastręczały większych trudności. W zasadzie pozostawały one poza obszarem zainteresowania ustawy. Zbycie...