Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Metody amortyzacji podatkowej

Stella Brzeszczyńska

Majątek wprowadzony do ewidencji podatnika podlega amortyzacji. Roczny odpis stanowi koszt uzyskania przychodu. Każdy ma prawo dokonać wyboru jednej z kilku metod amortyzowania. Raz wybrana metoda...

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Sprzedaż inwestycji mieszkaniowych jest, obok wynajmu powierzchni komercyjnych, jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości. W ramach niniejszego...

Garaż a podatek VAT, cz. II

Grzegorz Kaptur

Mimo iż potocznie przyjmuje się, że dana transakcja obejmuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem garażowym, to dla potrzeb rozliczenia podatku VAT będziemy mieli do czynienia z dostawą lokalu...

Garaż a podatek VAT, cz. I

Grzegorz Kaptur

Tematem niniejszego opracowania jest próba wskazania zasad opodatkowania transakcji, których przedmiotem są pomieszczenia garaży związanych z budynkami mieszkalnymi. Przy czym pod pojęciem garażu...

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...