Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Dostawa nieruchomości - zwrot różnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W podatku od towarów i usług kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek organu podatkowego stanowi różnica pomiędzy kwotą podatku należnego będącego konsekwencją wykonanych przez...

Umowa dzierżawy a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Nieruchomości co do zasady obciążone są podatkiem od nieruchomości. W przypadku udostępniania opodatkowanej nieruchomości przez jej właściciela na podstawie umowy dzierżawy innemu podmiotowi rodzi się...

Aport podlega PCC

Stella Brzeszczyńska

Pytania od Czytelników W kwietniowym numerze Nieruchomości znalazłem informację o wykładni prawa podatkowego dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie dotyczącej opodatkowania PCC...

Opodatkowanie podatkiem VAT budynków - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) zawiera szereg szczególnych regulacji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. Dotyczą one...

Podatek od nieruchomości kosztem?

Jan Wacławek

Praktycznie wszystkie nieruchomości (wyjątkami są lokale mieszkalne oraz te których ewentualne wykorzystywanie wyklucza stan techniczny) będące w posiadaniu przedsiębiorców uważane są za związane z...