Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Zachęty dla najemców – aspekty podatkowe

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Ze względu na długoterminowy charakter większości umów najmu oraz panującą na rynku konkurencję właściciele powierzchni często proponują pewne rozwiązania mające zachęcić potencjalnych najemców do...

Remont drogi i parkingu(pytania od czytelników)

Stella Brzeszczyńska

Pytanie 1 Naprawiam drogę dojazdową do firmy. Droga jest własnością miasta. Czy mogę koszty związane z remontem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak. Wydatki poniesione na...

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Stella Brzeszczyńska

Obok środków trwałych stanowiących własny majątek podatnika przepisy podatkowe dają możliwość amortyzowania wydatków poniesionych na cudzy majątek. Wydatki te noszą nazwę „inwestycji w obcych środkach...

Ulga na mieszkania na wynajem(pytania od czytelników)

Grzegorz Kaptur

Prowadzę działalność gospodarcza. Jestem płatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego. Rozliczam się na zasadach ogólnych. W 1995 r. kupiłem działkę budowlaną pod budowę budynku wielorodzinnego z...

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

W niniejszym artykule omawiamy zagadnienie opodatkowania sprzedaży udziałów w polskiej nieruchomościowej spółce kapitałowej z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOPrU) oraz podatków...