Nieruchomości / Artykuły / Podatki

REIT – nowy europejski wehikuł inwestycji w nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

REIT brzmi jak jedna z nowych groźnych zakaźnych chorób, a w rzeczywistości jest nową, na kontynencie europejskim, formą podatkowo efektywnej struktury pośredniego inwestowania w nieruchomości. ...

Roboty budowlane w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Wykonywanie robót budowlanych oraz szeroko rozumianych prac budowlano-montażowych niesie m.in. za sobą konieczność dokonania wielu czynności związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług....