Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Optymalizacja podatkowa inwestycji w nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Coraz częściej mówi się o strukturyzowanych produktach oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mają być antidotum na wysokie zobowiązania podatkowe towarzyszące inwestycjom w...

Czy cudzoziemiec może skorzystać z „ulgi meldunkowej”?

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli pobyt w Polsce trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny...

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w przepisach ustawy VAT

Grzegorz Kaptur

Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania budzi wiele kontrowersji. Pojawiły się one wraz z wejściem w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i...

Przepisy VAT w budownictwie mieszkaniowym w 2008 r.

Grzegorz Kaptur

Wraz z końcem 2007 r. przestał obowiązywać art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU). Począwszy od 1.1.2008 r....

Zachęty dla najemców – aspekty podatkowe

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Ze względu na długoterminowy charakter większości umów najmu oraz panującą na rynku konkurencję właściciele powierzchni często proponują pewne rozwiązania mające zachęcić potencjalnych najemców do...