Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Nieruchomości małżeńskie

Stella Brzeszczyńska

prawo podatkowe nie odpowiada ściśle rozwiązaniom przyjętym w prawie cywilnym, co staje się źródłem wielu sporów z podatnikami. Podobne trudności pojawiają się, gdy trzeba ocenić skutki podatkowe...

Współwłasność nieruchomości w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Od początku obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług występuje problem opodatkowania sprzedaży udziałów w rzeczy. Pod rządami poprzedniej ustawy o VAT generalnie przyjęto stanowisko, że...

Pojęcie pierwszego zasiedlenia w podatku VAT

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) począwszy od początku 2009 r. wprowadziła nowe zasady opodatkowania dostawy zabudowanych nieruchomości....

Wynajem lokali a status podatnika VAT

Stella Brzeszczyńska

Bezpośrednią przyczyną napisania artykułu była lektura tekstu pt. „Wynajem apartamentów na cele mieszkaniowe i krótkotrwałego zakwaterowania a podatek od towarów i usług” Aldony...