Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Rozliczenia podatkowe nakładów na lokal ponoszonych przez najemcę

Stella Brzeszczyńska

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności (handlowej, usługowej, biurowej, wytwórczej), na ogół muszą przystosować wynajmowaną powierzchnię do swoich celów....

Nieruchomość spadkowa czy roszczenie spadkowe

Stella Brzeszczyńska

PYTANIE OD CZYTELNIKA: Spadkobiercy odzyskali w roku 2008 nieruchomość wchodzącą w skład tzw. nieruchomości warszawskich. Decyzję o zwrocie nieruchomości wydano w wiele lat po śmierci...

Przeznaczenie gruntów a VAT

Stella Brzeszczyńska

Sprzedaż gruntów dokonywana w ramach działalności handlowej podlega podatkowi VAT, jednak w niektórych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia od podatku. Zależy ono od przeznaczenia poszczególnych...

Zbycie nieruchomości nabytych w latach 2007–2008

Stella Brzeszczyńska

Zbycie nieruchomości w ciągu pięciu lat od roku zakupu podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zasady opodatkowania są jednak zróżnicowane i zależą od daty nabycia lub wybudowania konkretnej...