Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Nieruchomości małżeńskie

Stella Brzeszczyńska

prawo podatkowe nie odpowiada ściśle rozwiązaniom przyjętym w prawie cywilnym, co staje się źródłem wielu sporów z podatnikami. Podobne trudności pojawiają się, gdy trzeba ocenić skutki podatkowe...

Współwłasność nieruchomości w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Od początku obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług występuje problem opodatkowania sprzedaży udziałów w rzeczy. Pod rządami poprzedniej ustawy o VAT generalnie przyjęto stanowisko, że...