Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Metoda memoriałowa i kasowa w handlu nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Lokale i grunty mogą służyć działalności gospodarczej jako środki trwałe albo stanowić przedmiot obrotu, czyli być towarem handlowym. Artykuł omawia dwie metody rozliczania kosztów podatkowych, które...