Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Przychody i koszty z najmu powierzchni komercyjnych

Stella Brzeszczyńska

Strony umowy najmu mogą swobodnie kształtować swoje relacje. Układając umowę, warto pamiętać, że jej postanowienia mają wpływ na rozliczenia podatkowe wynajmującego i najemcy. Tekst stanowi fragment...

Rozliczenia podatkowe nakładów na lokal ponoszonych przez najemcę

Stella Brzeszczyńska

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności (handlowej, usługowej, biurowej, wytwórczej), na ogół muszą przystosować wynajmowaną powierzchnię do swoich celów....