Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Jak rozliczyć aport towarów handlowych?

Stella Brzeszczyńska

Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie handlu nieruchomościami i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeden ze wspólników chce wnieść aportem nieruchomość jako towar handlowy do...

Obrót gruntami rolnymi

Stella Brzeszczyńska

Opodatkowanie obrotu gruntami rolnymi rodzi dużo wątpliwości i w efekcie sporów z organami podatkowi. Można tu wyróżnić trzy obszary zagadnień: sprzedaż gruntów rolnych, co do których uchwalono plan...

Zasiedzenie nieruchomości – skutki podatkowe

Katarzyna Ryszard

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest ich zasiedzenie. Jednakże skuteczne nabycie w drodze zasiedzenia wymaga spełnienia kilku warunków, do których należy m.in. upływ wymaganego...